art. 16 – prawo do sprostowania

Art. 16 RODO ustanawia prawo do sprostowania czyli poprawienia Państwa danych osobowych. Jeśli zauważą Państwo błąd w swoich danych osobowych, mogą Państwo zgłosić się do Administratora danych osobowych z żądaniem  ich poprawienia/zaktualizowania.


Artykuł 16
Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.