Subskrybenci newslettera

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej rodo) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych subskrybentów newslettera serwisu www.trefl.com jest: Trefl SA z siedzibą pod adresem: 81-155 Gdynia, ul.Kontenerowa 25 (dalej: Administrator)
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, jest nim Pani Monika Gierada-Sołtysek, z którą można się kontaktować:
  1. drogą korespondencji elektronicznej, na adres: iod@trefl.com
  2. drogą korespondencji tradycyjnej, na adres:
   Grupa TREFL
   Inspektor Ochrony Danych
   Ul. Kontenerowa 25
   81-155 Gdynia
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przekazywania na wskazany przez Państwa adres email newslettera, zawierającego informacje marketingowe związane z marką Trefl; w szczególności informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym, aktualnych promocjach, konkursach i organizowanych akcjach specjalnych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez kliknięcie w link zamieszczany w każdej wiadomości przesłanej w ramach subskrypcji. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania  uniemożliwi otrzymywanie newslettera.
 6. W określonych w rodo przypadkach może Pan/Pani skorzystać z prawa:
  1. dostępu do danych,
  2. sprostowania danych,
  3. usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przenoszenia danych
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) rodo
  7. do złożenia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)Żądania wykonania powyższych praw należy kierować do Inspektora Ochrony Danych Grupy TREFL, którego dane kontaktowe są wskazane powyżej.
 7. Dostęp do danych uzyskują:
  podwykonawcy (tzw. podmioty przetwarzające) , w szczególności:  firmy świadczące usługi utrzymania serwisu WWW i obsługi tego serwisu, dostawca platformy online służącej do wysyłki newslettera, przedsiębiorstwa świadczące usługi pomocy prawnej, agencje marketingowe współpracujące z Trefl SA.
 8. Do państw trzecich przekazujemy wyłącznie dane statystyczne (Google Analitycs, Facebook). Dane osobowe do państw trzecich NIE są przekazywane.
 9. Administrator NIE podejmuje decyzji wywołujących skutki prawne lub w istotny sposób wpływający na osoby, których dane dotyczą w sposób zautomatyzowany (np. przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji).