Subskrybenci newslettera

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Trefl Pomorze z siedzibą: Gdańsk, Plac Dwóch Miast 1.

Kontakt do inspektora ochrony danych:
dane-osobowe@trefl.com.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane w celu wysyłki newslettera oraz ofert handlowych, w zakresie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Dane osobowe przetwarzamy do momentu odwołania zgody.

Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy Stowarzyszenia Trefl Pomorze, jak również dostawcy usług IT.
Nie przekazujemy danych do Państw Trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Na zasadach i w zakresie wskazanym w RODO każdej osobie, której dane przetwarza Stowarzyszenie Trefl Pomorze, przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo sprostowania lub uzupełnienia treści swoich danych,
c) prawo usunięcia danych osobowych,
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, w których dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych, podając dane umożliwiające ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej żądanie wykonania prawa.

Ponadto każdej osobie, której dane przetwarza Administrator danych przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli zachodzi przypuszczenie, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.